БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДРУЗІ ШКОЛИ” (далі – Фонд або БФ «ДРУЗІ ШКОЛИ») був заснований 01.04.2003 за ініціативи Батьківської Ради з метою забезпечення сприятливих умов для навчання та розвитку учнів СШ№239.

Учасниками Фонду є фізичні та юридичні особи. Фонд поповнюється за рахунок добровільних внесків на безготівковий рахунок. Кошти Фонду можуть бути використані за наступними напрямками:

  1. Розвиток матеріально-технічної та наукової бази
  2. Матеріальна допомога сім’ям учнів та вчителів, які потрапили у складні обставини
  3. Заохочення учнів – призерів конкурсів та олімпіад
  4. Поточні ремонти та господарські потреби
  5. Адміністративні витрати
  6. Заходи, спрямовані на виконання стратегії розвитку
  7. Розвиток професійних компетенцій вчителів (в т.ч. конференції, семінари, вебінари, тощо)

в межах бюджету Фонду, погодженого Батьківською Радою та адміністрацією СШ№239.

До складу органів управління Фонду належать:

Загальні збори учасників – вищий орган управління, що складається з учасників Фонду або з уповноважених представників таких учасників та обирає склад інших органів управління Фонду;

Президент – вища посадова особа Фонду;

Правління – виконавчий  орган, що очолює Президент фонду, складається з трьох осіб;

Наглядова Рада – контролюючий та розпорядчий орган, підзвітний Загальним зборам учасників, складається з трьох осіб.

Традиційно до роботи в органах управління Фонду на термін до трьох років залучаються батьки дітей СШ№239. Склад органів управління станом на 01.10.2019:

Посада ПІБ Дата призначення
Президент та Голова Правління Коваленко Олександр Вікторович 11.09.2017
Член Правління Ткачов Юрій Петрович 11.09.2017
Член Правління Тищенко Людмила Іванівна 11.09.2017
Член Наглядової Ради Черначук Олександр Іванович 11.09.2017
Член Наглядової Ради Щетінін Володимир Васильович 11.09.2017

На платній основі в Фонді працюють Президент, юрист, бухгалтер.

Загальними зборами учасників 08.02.2017 році були запропоновані наступні розміри добровільних внесків до Фонду школи:

3 000 грн. – одноразовий внесок при вступі до школи, що додатково витрачається на підготовку холів молодшої школи до навчального процесу

130 грн. – щомісячний внесок*

*Примітка:

– сироти, під опікою, індивідуальне навчання – 0 грн/місяць;

– матері – одиначки – 100 грн/місяць;

– якщо в школі навчається більше однієї дитини, за наступну дитину – 65 грн/місяць.

Меню