1 – А 1 – Б 1 -В 1 – Г
понеділок 1.    Математ.

2.    Фіз. вихов.

3.    Навч.грам.

4. Навч.грам.

5. Нім. мова

 

1. Нім. мова

2.Навч. грам.

3. Фіз. вихов.

4. Математ.

5.Навч. грам.

1. Навч. грам.

2. Нім. мова.

3. Навч. грам.

4.Математ.

1. Навч. грам.

2. Математ.

3.Нім. мова

4. Фіз. вихов.

5. Навч. грам.

вівторок 1.Навч. грам.

2.Навч. грам.

3. Математ.

4.    Нім. мова

5. Я досл.світ

1.Навч. грам.

2.Навч. грам.

3. Математ.

4.Муз. мист.

5. Фіз. вихов.

1. Фіз. вих.

2. Муз.мист.

3.Матем.

4. Навч. грам.

5. Навч. грам.

1. Муз. мист.

2. Фіз. вихов.

3. Математ.

4. Навч. грам.

5. Навч. грам.

 

середа 1. Нім. мова

2. Математ.

3. Навч.грам.

4. Навч.грам.

5.Фіз. вихов.

1. Математ.

2.Нім. мова

3. Навч.грам.

4. Навч.грам.

5.Я досл. світ

1. Матем.

2. Навч. грам.

3. Фіз. вихов.

4.Нім.мова

5. Я досл.світ

1. Навч. грам.

2. Математ.

3. Нім.мова

4.Фіз.вихов.

5.Я досл. світ

 

четвер 1.Навч. грам.

2.Муз.мист.

3. Я досл.світ

5. Труд.навч.

1. Я досл. світ

2. Нім. мова

3.Образ.мист

4. Фіз. вихов.

1. Я досл.світ

2. Навч. грам.

3. Фіз. вих.

4. Навч. грам.

5.Обро. мист.

1. Нім. мова

2. Навч. грам.

3. Навч. грам.

4. Я досл. світ

 

п’ятниця 1.    Математ.

2.    Фіз. вихов.

3. Обр.мист.

4. Я досл.світ

1.Навч. грам.

2. Матем.

3. Я досл. світ

4. Труд. навч.

1. Нім. мова

2. Труд. навч.

3. Математ.

4. Я досл. світ

1. Ядосл. світ

2. Математ

3.Образ.мист.

4. Труд. навч.

 

 

РОЗКЛАД   УРОКІВ

2 – А 2 – Б 2 -В
понділок 1. Літ. чит.

2. Укр. мова

3. Математ.

4. Я досл. світ

5. Образ. мист.

1. Укр. мова

2. Математ.

3. Я досл.світ

4. Літ. чит.

5. Фіз. вихов.

1.Фіз. вихов.

2.Математ.

3.Я досл.світ

4.Нім. мова

5.Літ.чит.

вівторок 1. Нім. мова

2. Математ.

3. Фіз. вихов.

4. Укр. мова

5. Літ. чит.

1. Я досл.світ

2. Нім .мова

3. Математ.

4. Літ. чит.

5. Муз. мист.

1. Я досл. світ

2.Укр. мова

3. Математ.

4. Фіз. вихов.

5. Літ.чит.

середа 1. Літ. чит.

2. Математ

3. Інформат.

4. Нім. мова

5. Я досл. світ

1. Математ.

2. Фіз. вихов.

3. Укр. мова

4. Я досл.світ

5. Труд.навч.

1. Математ .

2. Укр. мова

3.Муз. мист.

4. Я досл. світ

5.Труд.навч.

четвер 1. Фіз. вихов.

2. Укр. мова

3. Нім. мова

4. Літ. чит.

5. Муз. мист.

1. Укр. мова

2. Образ.мист

3. Інформат.

4. Літ. чит.

5. Нім. мова

1.Інформат.

2.Обр. мист.

3. Укр. мова

4. Нім. мова

5. Літ. чит.

п’ятниця 1. Я досл. світ

2. Укр. мова

3. Математ.

4. Труд. навч.

5. Фіз. вихов.

1. Фіз. вихов.

2. Нім. мова

3. Математ.

4. Укр. мова

5. Літ. чит.

1. Укр. мова

2. Літ.чит.

3. Математ.

4. Фіз. вихов.

5. Нім. мова

 

2019  – 2020  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

3 – А 3 – Б 3 -В
понеділок 1.Літ. чит.

2.Укр. мова

3.Математ.

4.Нім. мова

5. Образ. мист.

1. Літ. чит.

2. Укр. мова

3. Математ.

4. Фіз. вихов.

5. Нім. мова

1. Фіз. вих.

2. Літ. чит.

3. Укр. мова

4. Математ.

5. Природозн.

вівторок 1. Літ. чит.

2. Укр. мова

3. Математ.

4.Інформат.

5.Я у світ

6.Фіз. вихов.

1. Природозн.

2. Математ.

3. Укр. мова

4. Літ. чит.

5. Інформат.

1. Нім. мова

2. Укр.мова

3. Математ.

4. Осн. здор.

5. Літ. чит.

6. Муз. мист.

середа 1. Природозн.

2. Фіз. вихов.

3. Літ. чит.

4. Математ.

5. Нім. мова

1. Укр. мова

2. Нім. мова

3. Математ.

4. Фіз. вихов.

5. Я у світі

1. Фіз. вих.

2. Укр. мова.

3. Математ.

4. Літ. чит.

5. Труд. навч.

четвер 1. Муз. мист.

2. Укр. мова

3. Літ. чит.

4. Осн. здор.

5. Нім. мова

1. Природозн.

2.Літ. чит.

3. Укр. мова

4. Нім. мова

5. Образ. мист

6. Муз. мист

1. Природозн.

2. Укр. мова

3. Нім. мова

4. Обр. мист.

5. Інформат.

п’ятниця 1. Укр. мова

2. Фіз. вихов.

3. Природозн.

4. Математ .

5. Труд. навч.

1. Осн. здор.

2. Математ.

3. Літ. чит.

4. Труд. навч.

5. Фіз. вихов.

1. Фіз. вих.

2. Я у світі

3. Нім. мова

4. Математ.

5. Літ. чит.

 

4 – А 4 – Б 4 -В
понеділок 1. Укр. мова

2.Фіз.вихов.

3. Математ. 4.Муз./Обр.мист.

5. Літ.чит.

6.Нім. мова

1.Літ. чит.

2.Матем.

3.Укр. мова

4.Природозн.

5.Нім. мова

6.Труд. навч.

1. Нім. мова

2. Математ

3. Фіз. вих.

4. Укр. мова

5. Літ. чит.

6. Труд. навч.

вівторок 1.Природозн.

2.Математ.

3.Фіз. вих.

4.Нім. мова

5.Осн.здор.

1.Літ. чит.

2.Математ.

3.Укр. мова

4.Фіз. вихов.

5.Нім. мова

1. Літ. чит.

2. Математ.

3. Укр. мова

4. Природозн.

5. Осн. здор.

 

середа 1.Математ.

2.Інформат.

3.Укр. мова

4.Літ.чит.

5.Я у світі

1.Нім. мова

2.Матем.

3.Фіз. вихов.

4.Літ. чит.

5.Я у світі

1. Інформат.

2. Математ.

3. Нім.мова

4. Муз./Обр.мист.

5. Я у світі

 

четвер 1.Математ.

2.Нім. мова

3.Укр. мова

4.Літ.чит.

5.Труд.навч.

1.Нім мова

2.Укр. мова

3. Муз./Обр.мист.

4. Літ. чит.

5. Фіз. вих.

1. Літ. чит.

2. Укр. мова

3. Нім. мова

4. Фіз. вих.

5. Прирозн.

п’ятниця 1.Укр. мова

2.Нім. мова

3.Фіз.культ.

4.Літ.чит.

5.Природозн.

1.Нім мова

2.Укр. мова

3. Муз./Обр.мист.

4.Літ. чит.

5. Осн. здор.

1. Нім. мова

2. Математ

3. Укр. мова

4. Фіз. вих.

5. Літ. чит.

 

Директор школи   _____________   А.І. Гриценко

Меню